Polska ~ Poland

Witajcie Na Polskiej StronieContemplative Consciousness Network Welcome to the Contemplative Consciousness Network Poland CCN to fundacja, która ustanowiła międzynarodową sieć powiązań poświęconą rozwojowi i praktyce NAUK KONTEMPLATYWNYCH. Stanowią one pomost między empirycznymi badaniami nad świadomością oraz subiektywnym doświadczeniem świadomości poprzez kontemplację i medytację. CCN is an international network with charitable Read more…

Dreaming of Reality

Sleeping Dreaming and Dying in Tibetan Buddhism with Dr Alan Wallace 20th – 27th August 2019 University of Wales, Lampeter Campus SA48 7ED, Wales To book your place click here and to book your accommodation click here Haga clic aquí  Dream Yoga Retiro Alan Wallace Habrá traducción simultánea al español mediante auriculares About Read more…